Menu
 
Serwis
 
Wersje Językowe
Strona na temat Wielkiej Brytani     Zapraszamy ! ! !

Historia Wielkiej Brytanii w pigułce

1. CZASY PREHISTORYCZNE
5000 r. p.n.e. - początek ery neolitu. W powszechnym użyciu są narzędzia z kamienia i rogów zwierząt. ok. 3000-2500 r. p.n.e. - zbudowano Castlerigg Stone Circle w Cumbrii, jeden z najwcześniejszych kamiennych kręgów na Wyspach Brytyjskich ok. 2500 r. p.n.e. - początek epoki brązu ok. 2000 r. p.n.e. - zaczyna się budowa Stonehenge na równinie Salisbury w południowej Anglii ok. 700 r. p.n.e. - na Wyspy Brytyjskie zaczynają przybywać Celtowie (przybyli prawdopodobnie ze środkowej i wschodniej Europy) ok. 600 r. p.n.e. - początek epoki żelaza ok. 500 r. p.n.e. - na Wyspach Brytyjskich rozpowszechniają się zwyczaje celtyckie ok. 150 r. p.n.e. - pojawiają się pierwsze metalowe monety
2. BRYTANIA POD RZĄDAMI RZYMIAN
55 r. p.n.e. - inwazja wojsk Juliusza Cezara na Wyspy Brytyjskie 61 r. n.e. - Boudicca, królowa Icenów, przewodzi powstaniu przeciwko Rzymianom. Kiedy zostaje przez nich pokonana, zażywa truciznę aby uniknąć śmierci z rąk wrogów. Pomnik królowej stoi dziś w Londynie, przy moście Westmister 122 - cesarz rzymski Hadrian zaczyna budowę muru, który miał chronić Brytanię przed najazdami plemion barbarzyńskich. Mur Hadriana stoi do dziś wzdłuż granicy Anglii i Szkocji 209 - pierwszy brytyjski męczennik, św. Alban ginie za wiarę chrześcijańską z rąk Rzymian 306 - Konstantyn Wielki zostaje ogłoszony Cesarzem Yorku. W 337 r., na łożu śmierci, przyjmuje chrześcijaństwo 360 - najazdy plemion barbarzyńskich, m. in. Piktów i Szkotów, na Wyspy 406 - plemiona barbarzyńskie atakują Galię, będącą pod panowaniem rzymskim 407 - cesarz Konstantyn III decyduje o wycofaniu armii rzymskiej z Brytanii do Galii, aby bronić tego regionu przed najazdami barbarzyńców 410 - ostateczny koniec panowania Rzymian w Brytanii
3. CZASY ANGLOSASKIE
477 - Sasi, lud zachodniogermański, osiadają w Sussex 495 - Sasi zajmują Wessex 597 - do Kentu przybywa misja św. Augustyna 627 - król Northumbrii Edwin i jego dwór przyjmują wiarę chrześcijańską 672 - początek królestwa Mercji 757 - władcą Mercji zostaje król Offa 796 - król Offa i Karol Wielki zawierają traktat handlowy 835 - Duńczycy najeżdżają na Kent 871 - duński najazd na Wessex. Królem Wessex zostaje Alfred Wielki 878 - Alfred Wielki pokonuje Duńczyków pod Ednington i powstrzymuje na pewien czas ich ekspansję 980 - kolejne najazdy ludów skandynawskich 1016 - król duński, Kanut Wielki, zwycięża króla Edmunda i przejmuje koronę angielską 1035 - śmierć Kanuta, królem Anglii zostaje Harold I 1042 - Edward Wyznawca zwycięża Duńczyków i zasiada na tronie. Król był bezdzietny i obiecał koronę angielską swemu kuzynowi, Wilhelmowi księciu Normandii. Jednak po jego śmierci w 1066 roku przejmuje książę Wessex, Harold i koronuje się jako Harold II
4. ANGLIA W ŚREDNIOWIECZU
1066 - Wilhelm książę Normandii przybywa do Anglii aby przejąć obiecaną przez Edwarda Wyznawcę koronę. W bitwie pod Hastings zabija Harolda II, a sam, jako Wilhelm I Zdobywca zostaje pierwszym władcą Anglii z dynastii normandzkiej 1067 - początek budowy twierdzy Tower w Londynie 1086 - na rozkaz króla powstaje Domesday Book, szczegółowy spis nadań ziemskich i dóbr, podający liczbę ludności i imiona właścicieli 1087 - po śmierci Wilhelma Zdobywcy na tronie zasiada jego syn Wilhelm II Rufus, który rządził krajem do roku 1100 1209 - powstaje Uniwersytet w Cambridge 1215 - Wielka Karta Swobód - możnowładcy zmuszają króla Jana Bez Ziemi do podpisania dokumentu gwarantującego im przywileje, a ograniczającego władzę króla 1337 - początek wojny stuletniej z Francją 1346 - Edward III najeżdża Francję i zwycięża armię króla Filipa VI w bitwie pod Grécy 1428 - Henryk VI oblega Orlean we Francji (kontynuacja wojny stuletniej) 1429 - Francuzi pod wodzą Joanny d'Arc wyzwalają Orlean 1431 - Joanna d'Arc zostaje oskarżona o czary i spalona na stosie w Rouen 1453 - koniec wojny stuletniej 1455-1485 - wojna Dwóch Róż
5. CZASY REFORMACJI I RESTAURACJI DYNASTII STUARTÓW
1486 - Henryk VII żeni się z Elżbietą z rodu Yorków, córką Edwarda IV, co ostatecznie doprowadziło do zgody zwaśnione rody 1509 - na tronie Anglii zasiada Henryk VIII 1517 - początek Reformacji; Marcin Luter przedstawia swoje 95 tez dotyczących sprzedawania odpustów w kościele katolickim 1529 - zaczyna się spór Henryka z papieżem po tym, jak król nie uzyskał zgody Kościoła na rozwód z Katarzyną Aragońską 1533 - Henryk żeni się z Anną Boleyn i zostaje obłożony ekskomuniką przez papieża Klemensa VII 1534 - Henryk VIII ogłasza Akt Supremacji, według którego głową Kościoła w Anglii stał się król 1536 - Anna Boleyn zostaje ścięta, a król żeni się z Jane Semour, która rok później umiera przy porodzie 1547 - królem zostaje syn Henryka, Edward VI 1553 - po śmierci Edwarda, królową ogłoszona zostaje jego kuzynka Jane Grey. Rządzi tylko dziewięć dni, pokonana przez Marię, córkę Henryka VIII i Katarzyny Aragońskiej, zostaje skazana na śmierć w 1554 roku 1558 - na tronie zasiada Elżbieta I, córka Henryka VIII i Anny Boleyn. Za jej panowania Anglia stała się potęgą morską, pokonując w 1588 hiszpańską Wielką Armadę 1600 - powstaje Kompania Wschodnioindyjska 1603 - po śmierci Elżbiety królem zostaje Jakub I ze szkockiej dynastii Stuartów. W wyniku tego Anglia i Szkocja zostają połączone unią personalną 1620 - pielgrzymi na statku Mayflower dobijają do Cape Cod w Massachusetts, gdzie zakładają osadę 1629 - król Karol I rozwiązuje parlament. Jego samodzielne rządy wywołują opór poddanych 1640 - Karol zwołuje tzw. Krótki Parlament, który miał uchwalić podatki przeznaczone na wojnę ze zbuntowaną Szkocją. Napotkawszy na opór posłów rozwiązuje go i zwołuje inny, zwany Długim. Jednocześnie nakazał aresztować przywódców opozycji. Gdy plan się nie powiódł, Karol uciekł za granicę. W Anglii rozpoczęła się rewolucja 1649 - Karol I zostaje schwytany i stracony, a Anglia staje się republiką; walczą ze sobą dwa stronnictwa: rojaliści i zwolennicy parlamentu 1653 - Oliver Cromwell, przywódca stronnictwa parlamentarnego, przyjmuje tytuł Lorda Protektora i rządzi krajem. Po jego śmierci władzę przejmuje jego syn Ryszard, który w 1659 zostaje zmuszony do rezygnacji ze stanowiska 1660 - nowo zwołany parlament powołał na tron Karola II. To wydarzenie zapisane zostało w historii Anglii jako Restauracja Stuartów 1666 - wielki pożar Londynu. Zniszczona została większa część miasta 1685 - na tronie zasiada Jakub II, brat Karola II; zamierza on przywrócić katolicyzm jako religię panującą w Anglii, przez co nie cieszył się popularnością 1688-1689 - w Anglii trwa Wspaniała Rewolucja (Glorious Revolution)
6. CZASY IMPERIUM BRYTYJSKIEGO
1702 - król Wilhelm umiera na skutek upadku z konia. Na tron wstępuje jego szwagierka, Anna Stuart. 1707 - unia personalna Anglii ze Szkocją zostaje zastąpiona unią realną. Powstaje Królestwo Wielkiej Brytanii 1714 - królem zostaje Jerzy I z dynastii hanowerskiej. Za jego panowania po raz pierwszy powołano rząd z premierem na czele. Pierwszym brytyjskim premierem został w 1721 roku sir Robert Walpole 1756-1763 - wojna siedmioletnia - Wielka Brytania, sprzymierzona z Prusami, występuje przeciw Francji, Austrii i Rosji 1769 - James Watt opatentował swój silnik parowy 1773 - kolonie amerykańskie buntują się przeciw monopolowi Kompanii Wschodnioindyjskiej na eksport herbaty. W Bostonie ma miejsce incydent znany na całym świecie jako "bostońskie picie herbaty" - cały ładunek herbaty został wrzucony do morza 1775 - zaczyna się amerykańska wojna o niepodległość. Rok później Kongres Amerykański ogłasza Deklarację Niepodległości 1781 - Amerykanie zwyciężają wojska brytyjskie pod Yorktown. Dwa lata później Wielka Brytania uznaje niepodległość Stanów Zjednoczonych na mocy pokoju w Wersalu 1800 - unia brytyjsko-irlandzka. Rok później powstaje Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 1803 - początek wojen napoleońskich 1805 - Generał Nelson zwycięża francuską flotę pod Trafalgarem 1815 - Porażka Napoleona pod Waterloo. Koniec wojen napoleońskich. Kongres wiedeński 1825 - między miastami Stockton i Darlington zostaje otwarta pierwsza na świecie linia kolejowa 1837 - na tron brytyjski wstępuje królowa Wiktoria, która będzie rządzić krajem przez 54 lata. Wiktoria wzmocniła pozycję i popularność monarchii brytyjskiej, a czasy wiktoriańskie stały się symbolem stałości i postępu oraz rygorystycznych obyczajów 1845-49 - w Irlandii wielki głód był powodem śmierci ponad miliona ludzi 1853-1856 - wojna krymska - spór między Turcją i Rosją o wpływy na Środkowym Wschodzie. Wielka Brytania stanęła w tej wojnie po stronie Turcji 1876 - królowa Wiktoria ogłoszona zostaje cesarzową Indii (Indie są pod panowaniem brytyjskim od 1849 roku) 1901 - umiera królowa Wiktoria. Władzę obejmuje jej syn, książę Albert, który wstępuje na tron jako Edward V
7. WIELKA BRYTANIA W XX WIEKU
1906 - powstaje Partia Pracy 1914-1918 - I Wojna Światowa; Wielka Brytania przystępuje do wojny 4 sierpnia 1914 roku 1919 - Traktat Wersalski 1931 - kryzys ekonomiczny w Wielkiej Brytanii 1936 - umiera król Jerzy V, a jego następca Edward VIII abdykuje; nowym królem brytyjskim zostaje Jerzy VI 1939 - wybucha II Wojna Światowa. 3 września Wielka Brytania wypowiada wojnę Rzeszy Niemieckiej 1940 - Bitwa o Anglię 1944 - lądowanie aliantów w Normandii 1945 - koniec wojny w Europie (8 maja) i na Dalekim Wschodzie (15 sierpnia) 1949 - powstaje NATO 1952 - umiera król Jerzy VI. Królową zostaje Elżbieta II 1973 - Wielka Brytania staje się członkiem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 1979 - premierem Wielkiej Brytanii zostaje Margaret Thatcher z Partii Konserwatywnej 1990 - John Major zastępuje Margaret Thatcher na stanowisku premiera 1993 - premierzy Wielkiej Brytanii i Irlandii wydają wspólną deklarację dotyczącą Irlandii Północnej; zgodnie z nią o przyszłości Ulsteru miało zadecydować referendum 1994 - w kościele anglikańskim oficjalnie zalegalizowano kapłaństwo kobiet 1997 - premierem Wielkiej Brytanii zostaje Tony Blair z Partii Pracy
czwartek 28.05, 1:43, 147 dzień roku ostatnia aktualizacja: 15.01.2008, 14:47